Projects two

When a construction company invests in a variety of projects, the combination can be viewed as a portfolio of projects. Such a great portfolio.

Majhni in veliki izkopi


Izvajamo majhne in velike izkope - izkop za hišo, izkop za kanalizacijo ali vodovod, izkop za cesto, izkopi z mini bagrom, izkop in odvoz materiala...

Read more

Rušenje objektov


Izvajamo rušenje hiš in drugih objektov. Z izurjeno ekipo poskrbimo, da je izvedba hitra in varna. Rušenje se opravi z mehanizacijo ali ročno.

Read more

Ureditev dovoznih cest


Izvajamo projektiranje in gradnjo dovoznih poti, od izkopa, nasutja materiala, utrjevanja, odvodnjavanja, polaganja robnikov in zaključnega sloja.

Read more

Ureditev parkirišč


Celovita ureditev dvorišč in parkirišč. Poskrbimo za izvedbo od izkopa, nasutja, do zaključnega sloja in robnikov.

Read more

Dobava materiala


Dobavimo in dostavimo vam material za gradnjo in ureditev okolice, po dogovorjeni ceni, ob dogovorjenem času.

Read more

Urejanje okolice in vrtov


Uredimo tlakovanje, vgradnjo robnikov, navoz zemlje, izravnavo terena, ureditev zelenice in zasaditev rastlin.

Read more

Urejanje dvorišč


Izvajamo celotno ureditev okolice – ureditev dvorišča, izravnavo terena, oblikovanje brežin, dobavo in vgradnjo zemlje.

Read more