Urejanje dvorišč

Izvajamo celotno ureditev okolice – ureditev dvorišča, izravnavo terena, oblikovanje brežin, dobavo in vgradnjo zemlje.

UREJANJE DVORIŠČ

Izvajamo celotno ureditev okolice – ureditev dvorišča, izravnavo terena, oblikovanje brežin, dobavo in vgradnjo zemlje oz. materialov za pripravo terena na zasaditev zelenice ali rastlin. Imamo potrebno mehanizacijo za hitro in kvalitetno izvedbo del!

Ureditev dvorišč
-Izkop
-Vgradnja ustreznih geosintetikov (filc)
-Izvedba kanalizacije
-Dobava in vgradnja materiala za nasutje
-Planiranje in vibracijsko utrjevanje terena
- Tlakovanje ali asfaltiranje

Ureditev nivojev
- Dobava in dovoz materialov
- Vgradnja zemlje in ostalih materialov
- Planiranje terena in ureditev nivojev

Dobava zemlje
- DOBAVA, DOSTAVA in VGRADNJA nepresejane zemlje za dvig nivojev
- Dobava, dostava in vgradnja presejane zemlje za zasaditve in fino izravnavo terena
- Priprava terena na sejanje trate ali polaganje travne ruše
- Zemlja za vrt
- Zemlja za zelenico
- Grobo sejana zemlja
- Fino sejana zemlja
- Humusna zemlja

Izkop in oblikovanje brežinSTORITVE

Celovita ureditev dvorišč in okolice hiše.
ŽELITE HITRO IN ZANESLJIVO IZVEDBO?


Pokličite nas na 051 622 988 za pripravo ponudbe in brezplačen ogled. Zagotavljamo vam, da boste z ažurnostjo in kvaliteto storitev zadovoljni!GALERIJA